Hansági Ágnes

elnökségi tag

A gyerekirodalom kutatásával és oktatásával lassan egy évtizede foglalkozom. Egyetemi oktatóként legfontosabb feladatomnak korábban is azt tekintettem, hogy a tanárjelölteket megtanítsam professzionálisan "jól" olvasni, olyan kompetenciák megszerzéséhez segítsem őket hozzá, amelyek birtokában maguk is képesek lesznek értő és így szívesen olvasó fiatalokat nevelni.

A Szegedi Tudományegyetem második éve azon dolgozom, hogy a rendszeres gyerekkönyvkritika és a gyerekirodalom kutatása erre speciálisan felkészített, fiatal szakemberekkel erősödjék: az itt formálódó műhelyből már most sikeres fiatal szakemberek léptek ki a szakmai nyilvánosságba. Vojnics-Rogics Réka eredményeit, munkáját azt hiszem, sokan ismerjük.

Céljaim, terveim a következők:

1. Szeretném előmozdítani a "sejtesedést": vagyis a HUBBY vidéki tagságát, először a tanárképzéssel is foglalkozó egyetemi városokban abban segíteni, hogy a helyi gyerekirodalmi műhelyek és a gyerekirodalom iránt érdeklődő pedagógusok, szülők a HUBBY szakmai támogatásával könnyebben egymásra találjanak. Mindenhol legyenek helyi, a helyi igényeket kielégítő HUBBY programok. Ez azért is volna fontos. hogy a helyben elkötelezett szakemberek, érdeklődők megtalálják egymást.

2. A fiatal magyartanárok, tanárszakos hallgatók felé nyitni: ez részben a tagság fiatalítását, részben az ő szakmai támogatásukat, illetve szakmai összefogásukat katalizálná.

3. Előmozdítani a rendszeres, szisztematikus gyerekkönyvkritika, szakkritika térnyerését. Enélkül ugyanis a felhasználóknak szóló kritika és ismertetés sem tudja betölteni azt a feladatát, hogy jó értelemben "továbbképezze" az érdeklődőket. Profi szakkritika nélkül a laikusoknak szóló könyvajánló sem tud kellő hatékonysággal, lehetőségeit igazán kiaknázva működni. Ehhez egymással jól kommunikáló kritikaműhelyekre van szükség, ennek szervezését, beindítását fiatal szakemberek bevonásával két év alatt megvalósíthatónak látom.

4. Szakmai konferenciák, fórumok, továbbképzések szervezése a pedagógusképzési centrumokhoz kapcsolódva.