Herédi Károly: Múlt, jelen, jövő

2018.11.20

Az előadás az utóbbi néhány évben megjelent, ifjúsági irodalomként olvasható/ifjúsági irodalommá olvasott szövegeket közlő líra- és prózaantológiák vizsgálatát és összevetését kísérli meg, szem előtt tartva a kiadványokba válogatott szövegkorpusz viszonyát a (kortárs) irodalmi diskurzusokhoz/tendenciákhoz, a kánonképzéshez, a különféle hagyományvonalakhoz és a műfajok problémaköréhez, szükségszerűen tárgyalva néhány, már az irodalomszociológia mezejéhez tartozó kérdésfelvetést is.