Kérchy Anna: A tündérmese utóélete a 21. századi gyerek és ifjúsági irodalomban - transzmédia és tradíció

2018.11.19

Előadásom azt követi nyomon - a fairy-tale studies legújabb elméleteire támaszkodva -, hogy a tündérmesei hagyomány miképpen szövi át a 21. századi gyerek- és ifjúsági irodalom jellegzetes transzmediális történetmondás gyakorlatát. Megkísérlem feltérképezni, hogy az egymásba hajló fiktív világok különböző mediális platformokon történő, kaleidoszkopikus, participációra bujtogató közvetítése mennyiben fér össze a varázsmese tradicionális küldetésével, mely önálló gondolkodásra hivatott serkenti a gyerek (és felnőtt) olvasót (Zipes), a különös másságra való empatikus rácsodálkozás etikáját megalapozva (Chesterton), a bűvölet politikája és poétikája sajátos ötvözetének körvonalazása során (Bacchilega).