Margittai Zsuzsa: Illusztrált hagyomány

2018.11.20

A gyerekirodalom és a gyerekkönyvek illusztrációi sokáig elkerülték a tudományos élet figyelmét és a szakma szemében sokszor leginkább azzal emelkedtek önálló rangra, ha a gyerekek világából kilépve, műfaji értelemben is "felnőttek". Ez (az elmúlt évszázadok során is) gyakran a meseillusztrációk legváratlanabb helyen és formában való feltűnéséhez vezetett. Az utóbbi időben végbement változások okán már hazánkban is változni látszik ez a tendencia és a gyerekkönyv-illusztrációk a tudományos értelemben vett perifériális "megtűrtségből" egyre inkább kivívják méltó helyüket. Ehhez sokszor a mesék képi újraértelmezése szükséges. Az előadás konkrét példákon tekinti át egy-egy mese újabb (képi) adaptációit, egyszersmind kitekintést nyújt a nemzetközi trendekbe.