Varga Emőke: A vizualitás új platformjai

2018.11.17

A kortárs magyar gyerekkönyv-illusztráció jellegzetességeiről.

Ma már a szakmai sensus communis részét képezi az a megállapítás, hogy a kortárs magyar gyerekkönyv-illusztráció mind a vizuális formanyelv, mind a szövegreferencia vonatkozásában megújult és teljesítményei nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőek. Az előadás azokat az általános jellemzőket veszi számba - többek közt a tárgyi elemek megsokszorozása eseteit, a metanarratív eszközök jellemzőit, az extenzív szerkezet jelentéshordozó szerepének kérdését - melyek e kijelentést leginkább igazolni látszanak.